Race Info > Watch owner ranking

Watch owner ranking

Data collection period:24/10/2020 - 25/10/2020
Rank Owner Watch level
1 Shinji Maeda
2 Kazuhiro Sasaki
3 Hiroaki Kobayashi
4 Hidenori Yamaji
5 Hideko Kondo
6 Shigeyuki Okada
7 Kaneko Makoto Hol...
8 Satomi Horse Comp...
9 Yui Matsushima
10 Godolphin
11 Osumi Co.,Ltd.
12 Sunday Racing Co....
13 Danox Co.,Ltd.
14 Silk Racing Co.,Ltd.
15 Kazutaka Hosaka
16 Normandy Thorough...
17 Naoya Miyata
18 U.Carrot Farm
19 North Hills Co.,Ltd.
20 Hoshino Racing
21 Shadai Race Horse...
22 G1 Racing Co.,Ltd.
23 Yoshio Matsumoto
24 Koji Maeda
25 Makio Okada
26 Minoru Yoshioka
27 NICKS Co.,Ltd.
28 Reiko Hara
29 S.Morinaka
30 K.Hidaka Breeders...
31 Kieffers Co.,Ltd.
32 Yukio Mizukami
33 Turf Sport
34 North Hills Manag...
35 Yukichi Tamakoshi
36 Ryoji Yagi
37 Seichi Serizawa
38 Hiruno Co.,Ltd.
39 Lucky Field Co.,Ltd.
40 Tatsue Ishikawa
41 Ono Shoji
42 Capital System Co...
43 Koji Oka
44 Takao Matsuoka
45 Toshio Fukami
46 Junko Kondo
47 Kozo Ishise
48 Seiho Tanaka
49 Mieko Satomi
50 Mitsuhiro Fukuda
Rank Owner Watch level
51 Masaaki Kobayashi
52 Mamoru Kato
53 Amabareiji Farms ...
54 Three H Racing Co...
55 Yukihiro Ochiai
56 Yoshizawa Holding...
57 Katsumi Yoshida
58 Hidetoshi Makiura
59 Ryotaro Kobayashi
60 Yuji Hasegawa
61 K.Thoroughbred Cl...
62 U.Taiki Farm
63 Makoto Kaneko
64 Makoto Kato
65 Hirata Farms Co.,...
66 Masahito Miura
67 Win Co.,Ltd.
68 Lion Race Horse C...
69 Genichiro Sakakibara
70 Toshio Sugiura
71 Ryoichi Otsuka
72 G Riviere・Racing...
73 Katsutoshi Miyake
74 Masamichi Hayashi
75 TokyoHorseRacing ...
76 Bando B.
77 Yoshitaka Matsumoto
78 Mataichiro Yamamoto
79 Tomio Kakegawa
80 Hirotsugu Inokuma
81 Fukukitaru Co.,Ltd.
82 West Hills Co.,Ltd.
83 Yutaka Kukita
84 Haruya Yoshida
85 Y.Odagiri
86 Yukiko Hosokawa
87 Chiyono Terada
88 Toru Makiura
89 Yusuke Yamaguchi
90 Yuki Dendo
91 Yoshimasa Ema
92 Koji Yasuhara
93 KSHD
94 K.Asakawa
95 G.Nishio
96 Mizuki Noda
97 Y.Fujimoto
98 Akira Nakatsuji
99 Masahiro Miki
100 Teruya Yoshida
 1-100 of 600≪previous100 1 2 3 4 5 6  next100≫ 

Please refer to official results,dividends,odds of JRA