Race Info > Race Program

Race Program

Niigata Tokyo Kyoto
9

CHICHIBU TOKUBETSU

T1600m

9

YAGURUMA SHO

T2200m

10

YUKITSUBAKI SHO

T1200m

10

SHUNKO STAKES

D2100m

10

KARASUMA STAKES

T2400m

11

MAISHIN TOKUBETSU

T1000m

11

AOBA SHO G2

T2400m

11

TENNOZAN STAKES

D1200m

12

KASUGAYAMA TOKUBETSU

T2000m